Birinci öncelikli politikamız, müşteri isteklerini yerine getirerek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 

 Tüm çalışanlarımızın eğitilip, bilinçlendirilmesiyle müşteri memnuniyetinde katılımcı olmalarını sağlamak,
 

 Yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirme taahhüt edilerek etkin, doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde uygun maliyet ile hatasız hizmetin sağlanmasını gerçekleştirmek,
 

 İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planları hazırlamak, uygulamak ve tüm hizmeti faaliyetlerini sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmek,
 

 Kalitenin sürekli geliştirilmesi için sistemli yaklaşım ve verilerle destekli yönetim sağlamak,
 

 Tedarikçilerimize destek olup gelişim süreçlerini ve kalite seviyelerini arttırmak,
 

 Zamanında ve güvenilir hizmet ile müşterilerimize hizmet kalitemizi yansıtmak,
 

 Çevreye saygılı ve uyumlu çalışmak,
 

 Yasal şartlara ve diğer şartlara uygun çalışmak,
 

 Kalite risklerinin değerlendirilip, yönetilmesini sağlamak,
 

 Kalite yönetim faaliyetlerinde gerekli kaynakları sağlamak,
 

 Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmak.

 

ASSA Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlar tarafından yerine getirilmesini ve sürekliliğini taahhüt etmektedir.

 

ASSA Çözümleriyle Sürdürülebilir Kalite…