SİBER GÜVENLİK RİSK ANALİZİ

Siber güvenlik risk analizi, siber saldırıya karşı savunmasız olabilecek verilerin, bilgilerin ve e-varlıkların tanımlamasına, yönetilmesine ve korumasına yardımcı olmaktadır. Risk analizi, mevcut ve olası risklerin belirlenmesine ayrıca bunlardan korumaya yardımcı olabilecek güvenlik kontrolleri için bir strateji oluşturmanıza yardımcı olmaktadır.


Risk değerlendirmesi ve analizi yapmanın en güçlü savunma olabileceğini unutulmamalıdır. Risk analizi, bilgi teknolojisi, projeler, güvenlik konuları ve risklerin nicel ve nitel olarak analiz edilebileceği diğer tüm olaylara uygulanmaktadır. Riskler her BT projesinin ve iş organizasyonunun bir parçasıdır. Risk analizi düzenli olarak yapılmalı ve yeni potansiyel tehditleri tanımlamak için güncellenmelidir. Stratejik risk analizi, gelecekteki risk olasılığını ve hasarı en aza indirmeye yardımcı olur.
 

BT uzmanlarından oluşan ekibimiz, kuruluşunuzun risk analizini değerlendirerek, sisteminize dair zayıf ve güçlü yönleri tespit etmektedir.  Siber güvenlik danışmanlık sürecinin en önemli parametresi birlikte çalışmak ve elde edilen sonuçları birlikte değerlendirmektir. Kuruluşunuzun mevcut siber güvenlik durumundan endişe ediyorsanız “Siber Güvenlik Ön Değerlendirme Kontrolü”nüzü sizler için 24 saat içinde ücretsiz olarak yapıyoruz.

 

ASSA siber güvenlik danışmanlığı ve stratejik çözümleriyle siber dünyada bir adım önde olun.